Neuro KKU

Fresh cadaveric workshop ครั้งที่ 25 ในหัวข้อ Minimal Invasive Spine Surgery จัดในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566


มีงานอีกแล้วจ้าาาา อนุสาขาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเรียนเชิญผู้สนใจ Fresh cadaveric workshop ครั้งที่ 25 ในหัวข้อ Minimal Invasive Spine Surgery จัดในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 โดยในครั้งนี ้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากมาย ได้แก่

1. อ.นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม จาก โรงพยายบาลบำรุงราษฎร์

2. ผศ. วัฒนา มหัทธนกุล จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. อ. นพ. วิธวินท์ เกสรศักดิ์ จากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

4. อ. นพ. ปิยะณัฐ หวังสวัสดิ์วงศ์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ 2 course director ของเรา

ผศ. อนุชิต พันธุ์คงทรัพย์ และ ผศ กฤษกร จิงจริต

ใครสนใจสามารถติดต่อที่ inbox ได้เลยครับ หรือ scan QR จากภาพได้เลย

รอบนี้ Hand on Endospine รับ 8 ท่าน และ Microscopic fusion รับ 16 ท่านนะครับ

สมัคร

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ks72-ywX0KK2xEMZizdPFic8aWjFCyp1yI_se_6dRiw/edit#gid=0